Actieplan Bouwkundig Erfgoed

Sinds een tweetal jaar werkt Zwevegem samen met de lokale Commissie Bouwkundig Erfgoed en Leiedal aan een Actieplan Bouwkundig Erfgoed. Dat houdt onder meer in dat alle panden op de officiële Vlaamse inventaris in ontwikkelingsprofielen werden ondergebracht én dat ze een zogenoemde locuswaarde hebben gekregen.

De locuswaarde geeft aan of de gemeente een pand als waardevol (hoge locuswaarde), gemiddeld waardevol (middelhoge locuswaarde) of minder waardevol (lage locuswaarde) beschouwt op het vlak van erfgoed. Hoe hoger de locuswaarde, hoe meer aandacht wordt besteed aan het behoud van de erfgoedwaarden. 

Zwevegem vraagt de mening van haar inwoners over het rijke erfgoedpatrimonium in de gemeente. Daarvoor is een lokale Inventaris Bouwkundig Erfgoed opgemaakt, gebaseerd op de officiële Inventaris Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid. De voorlopige gemeentelijke inventaris is ook beschikbaar via een geoloket.

Geïnteresseerde Zwevegemnaren kunnen nog tot het einde van 2017 hun mening geven over de lokale inventaris, maar ook over de andere aspecten van het onroerenderfgoedbeleid. Dat kan via de Facebookpagina Erfgoed in Zwevegem en via mail erfgoed@zwevegem.be. Wie digitaal minder onderlegd is, kan terecht in het Gemeentepunt bij de diensten Stedenbouw en Cultuur.

 

https://www.zwevegem.be/sites/zwevegem/files/media/20170918_-_zwe_actieplan_bouwkundig_erfgoed_-_brochure_0.pdf  https://www.zwevegem.be/sites/zwevegem/files/media/locuswaardes_zwevegem.pdf  https://www.zwevegem.be/sites/zwevegem/files/media/locuswaardes_zwevegem_0.pdf  https://www.zwevegem.be/sites/zwevegem/files/media/bijlage_2_ontwikkelingsprofielen.pdf 

https://geocortex.govmaps.eu/html/?viewer=Zwevegem_InventarisBouwkundigErfgoed