Actieplan gezondheid

Gezond leven wordt met de dag belangrijker. Wat is de taak van het lokaal bestuur hierin? Streven naar een beleid dat iedereen kansen biedt en stimuleert om gezond te leven in een gezonde omgeving. Een gezonde geest in een gezond lichaam voor onze inwoners. Het meerjarenplan 2020-2025 Lokaal Bestuur Zwevegem, dat werd goedgekeurd in de gemeente en OCMW-raad in december 2019, vormt de kapstok van en voor het beleid voor deze legislatuur. Het meerjarenplan is opgebouwd rond 12 beleidsdoelstellingen die samen 34 actieplannen en 106 acties omvatten. Binnen de beleidsdoelstelling 6 – Warm Zwevegem – werd het actieplan Gezonde Gemeente opgenomen.

Actie AC624

Actieplan Gezonde Gemeente: We maken een actieplan “Gezonde Gemeente” (i.s.m. LOGO), organiseren met de sportdienst regelmatig bewegingscampagnes onder het motto “bewegen is gezond”, maken een geïntegreerd actieplan tegen drugs-, alcohol- en tabaksmisbruik (met regelmatige politiecontroles op risicoplekken) en creëren een platform voor samenwerking met instellingen die werken rond psychosociale zorg (verspreiden laagdrempelige informatie met overzicht van het totaalaanbod rond psychosociale zorg).

Dit actieplan is niet ‘eindig en allesomvattend’ ook niet statisch maar in tegendeel dynamisch. Er kunnen nog nieuwe acties bijkomen. De diensten en medewerkers van het lokale bestuur en onze partners zijn dagelijks bezig met bestaande acties en nieuwe acties in kader van de gezondheid (op alle vlak) van onze inwoners.

U kan hier volgende informatie over dit onderwerp raadplegen: