Vanlangenhove Jan

Blokkestraat 29
8550 Zwevegem
België

Vanlangenhove Jan

Vanlangenhove Jan

Bekijk op Google Maps

Algemeen Directeur

De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding en coördinatie van de gemeentelijke en OCMW diensten en is het hoofd van het personeel. De algemeen directeur bereidt de zaken voor die aan de gemeenteraad / OCMW-raad, aan het college van burgemeester en schepenen / vast bureau en aan de burgemeester worden voorgelegd. Hij woont de vergaderingen van de raden en het college van burgemeester en schepenen / vast bureau bij en stelt hiervan de notulen op.

De algemeen directeur adviseert de raad, het college van burgemeester en schepenen / vast bureau en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. Hij herinnert in voorkomend geval aan de geldende rechtsregels, vermeldt de feitelijke gegevens waarvan hij kennis heeft en zorgt ervoor dat de door de regelgeving voorgeschreven vermeldingen in de beslissingen worden opgenomen. De algemeen directeur organiseert de behandeling van de briefwisseling. Hij organiseert het beheer van het gemeentearchief.

Contactgegevens

De algemeen directeur is iedere werkdag van 8.30 tot 12 uur bereikbaar in het Gemeentepunt op afspraak - tel. 056 76 55 67