Adviesraad Groen en Bebloeming

Het doel van de adviesraad Groen en Bebloeming is het bevorderen en het sensibiliseren van de privaat en openbaar groen in Zwevegem.

Deze taak omvat advies in zake de bescherming, het plannen, het aanleggen en het beheren van groen en natuur en de zorg voor het Zwevegemse landschap in al zijn facetten. De raad wordt gevormd door een adviesgroep van deskundigen op het vlak van de groenvoorziening, natuur, landschap en bebloeming. De raad verschaft kritische adviezen ter zake aan het schepencollege en de gemeenteraad op vraag of op eigen initiatief.

De raad stimuleert en promoot het openbaar en privaat groen bij de bevolking via een jaarlijkse groen- en bebloemingsactie, via voordrachten of andere vormingsactiviteiten.

 

Link naar statuten adviesraad groen en bebloeming
Link naar huishoudelijk reglement adviesraad groen en bebloeming
Link naar inschrijvingsformulier

 

Voorzitter: Frank Goossens
Secretaris: Dirk Vandromme

Secretariaat
Publieke ruimte/dienst groen, natuur & landschap
Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem
T 056 76 57 40
E adviesraadgroen@zwevegem.be