Lente op komst: hou rekening met de afstand van je beplantingen

Binnenkort is het opnieuw tijd om te planten en te zaaien of om bomen en struiken in je tuin te voorzien. Sinds 1 september 2021 zijn de regels voor de afstand van beplantingen veranderd. De regels wijzigden zowel voor aanpalende eigendommen als voor openbaar domein en openbare weg.

Hoogstammig versus laagstammig

Bomen van 2 meter of hoger, plant je op minstens 2 meter afstand van een aanpalend eigendom. Je rekent vanaf het midden van de voet van de boom. Voor kleinere bomen, struiken en hagen volstaat een halve meter.

Je buur kan de snoeiing of de rooiing eisen van beplantingen die op een kortere afstand zijn aangebracht, behalve wanneer die vraag rechtsmisbruik zou inhouden. Je buur kan zich niet verzetten tegen beplantingen die niet hoger reiken dan de afsluiting tussen de beide percelen.

Het vroegere onderscheid tussen zogenaamde hoogstammige en laagstammige bomen is niet meer van toepassing. Er werd door de wetgever gekozen voor de forfaitaire hoogte van 2 meter.  De nieuwe regeling is enkel van toepassing op nieuwe beplantingen die uitgevoerd werden vanaf 1 september 2021. Voor de bestaande beplantingen blijft het veldwetboek en de oude regeling gelden.

Takken en wortels

Je moet als eigenaar van beplantingen ook rekening houden met overhangende takken of wortels die over de perceelgrens doorschieten. Doe je dit niet, dan kan je buur je in gebreke stellen.

Volgt er geen oplossing binnen een termijn van 60 dagen na de aangetekende ingebrekestelling? Dan kan je buur zelf actie ondernemen door de takken of de wortels weg te snijden of te laten wegsnijden op jouw kosten. Indien jouw buur zelf snoeit of laat snoeien, mag er geen schade veroorzaakt worden aan de beplantingen zelf. 

De afstandsregels kunnen aangepast worden indien beide eigenaars akkoord gaan. Best is om dergelijke overeenkomsten schriftelijk vast te leggen om later problemen te voorkomen.