Afval

Ophalen en verwerken van afval is een dure zaak. Selecteren en recycleren helpen de afvalberg te verminderen, maar afval voorkomen is echt de boodschap. Wie afval voorkomt, spaart geld uit, want hoeft minder dure huisvuilzakken te kopen. En minder afval te verwerken, betekent ook een betere zaak voor het leefmilieu.
 

Huisvuil wordt wekelijks bij u aan huis opgehaald. PMD, papier & karton wordt tweewekelijks aan huis ingezameld, Daarnaast kan u terecht op het containerpark.

 

Zelfstandigen, K.M.O.'s en bedrijven kunnen met hun huishoudelijk afval gelijkgesteld bedrijfsafval (bedrijfsafval klasse 2) wekelijks kwijt in de voor hen speciale huisvuilzakken.

 

Wilt u minder afval aanbieden, dan kunt u milieubewust aankopen maar ook zoveel mogelijk thuis composteren. Dit alles betekent een flinke hap uit de afvalberg. http://www.koopminderafval.be/