Asbest

Asbest is een vezelachtig mineraal dat vanaf de tweede wereldoorlog tot in de jaren tachtig een erg populair materiaal was. 

Het was goedkoop en had bovendien uitstekende fysische en chemische eigenschappen, zoals sterk, slijtvast, hittebestendig, isolerend en bestand tegen zuren en basen. 

Asbest werd dan ook heel vaak toegepast in onder andere de woningbouw, zodat je het ook vandaag nog kan tegenkomen in of rond woningen.  Een paar van de bekendste voorbeelden zijn asbestcement golfplaten, leien en bloembakken en asbestisolatie rond verwarmingsbuizen.

Ondertussen zijn de mogelijke gezondheidsrisico's van asbest gekend en werd het vervaardigen, het op de markt brengen ven het gebruik van asbest eind de jaren negentig verboden! Vanzelfsprekend is er nog een aanzienlijke hoeveelheid van het goedje in omloop.

Vorig jaar werd het finale beleid rond het actieplan asbestafbouw goedgekeurd. Op die manier wil de regering, Vlaanderen 'asbestveilig' maken, tegen uiterlijk 2040.

Om de Vlaming goed en op een voor iedereen verstaanbare manier te informeren over asbest, werd een aparte informatieve website opgericht: asbestinfo.eu