Sinds 23 november is het asbestattest verplicht

Verkoop je een gebouw of woning gebouwd voor het jaar 2001? Sinds 23 november 2022 heb je hiervoor verplicht een asbestattest van je gebouw of woning nodig. Ook personen die hun woning of gebouw verhuren dienen verplicht een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

Waarvoor dient het asbestattest?

Het attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is. Zo zijn de koper en verkoper duidelijk geïnformeerd over de aanwezige asbesttoepassingen en of deze in veilige staat verkeren. Het asbestattest wordt opgemaakt door een asbestdeskundige die opgeleid is om asbest op te sporen in een gebouw en kan oordelen in welke staat het asbest zich bevindt.

Kort samengevat:

Je hebt een asbestattest nodig als:

  • je eigenaar bent van een gebouw of een deel van gebouw (vb. een appartement),
  • en het gebouw(deel) gebouwd is voor 2001,
  • en de oppervlakte van het gebouw(deel) 20 m² of meer is,
  • en het gebouw(deel) toegankelijk is,
  • als je het gebouw(deel) verkoopt of verhuurd

Meer informatie bij OVAM Vlaanderen