Voorwoord
In de infobrochure geven we een overzicht van de bedrijvensportmogelijkheden op ons grondgebied alsook van enkele wetenschappelijke bevindingen over de positieve impact van sportbeoefening op de economie en de arbeidsprestaties.

Multipunt
Hierin geven we een overzicht van de verschillende aanbieders van en locaties waar bedrijven in beweging worden gezet. Ideaal om dit overzicht te raadplegen bijvoorbeeld in het kader van een teambuildingsdag of een doorlopend privaat beweegaanbod maar ook om bv. de fysieke conditie door te lichten van werknemers die dit graag willen en vervolgens kunnen rekenen op deskundige beweegadvies.

Bedrijvenpunt
In deze brochure geven we een opsomming van enkele zaken goed om weten als u zelf als bedrijf activiteiten ontwikkelt op de bedrijvensite.

Sportpunt
De sportdienst wenst werknemers en werkgevers uit verschillende sectoren samen te brengen op de sportpuntsite om er deel te nemen aan het dinsdagmiddag sportaanbod. In deze infobrochure kan je ons aanbod terugvinden. Het is meteen ook een unieke gelegenheid om op een sportieve manier contacten te leggen met andere bedrijven.

Inschrijvingsformulier