Bezienswaardigheden

Zwevegem beschikt over een aantal waardevolle gebouwen die ten volle onze aandacht verdienen. 

 

een foto van een oude molen

 

 

 Mortiers Molen aan het einde van de Twee Molensstraat in Zwevegem is de oudste van de drie (bouwjaar niet bekend, maar wellicht van vóór 1778). Hij werd in 1994 gerestaureerd en is maalvaardig. Deze standaardmolen is eigendom van de vzw Stichting Bekaert-de-Liedekerke-Vroman.  

De Stenen Molen aan de Avelgemstraat in Zwevegem werd gebouwd in 1798 en is sinds 1974 eigendom van de gemeente. Hij heeft geen binnenwerk meer en is niet maalvaardig.  

De Molen ter Claere in Sint-Denijs tenslotte siert het hoogste punt van Zwevegem (76 meter), met mooie uitzichtpunten. De huidige grondzeiler dateert van omstreeks 1856 en is eigendom van de familie Taelman. Ook deze molen is maalvaardig.  

De Sint-Dionysius- en Sint-Genesiuskerk van Sint-Denijs is de interessantste kerk van de gemeente. Het is een hallenkerk waarvan de laat-romaanse koornis van Doornikse kalksteen dateert uit de twaalfde eeuw. Die koornis en andere oude delen van het gebouw zijn sinds 1939 beschermd.  

Den Hul in Sint-Denijs dateert van de achttiende eeuw en was vroeger het zomerverblijf van de bisschoppen van Doornik.  

De Priesterage in Zwevegem, op een middeleeuwse mote, is de gewezen pastorie, die ook korte tijd dienst deed als wezenhuis. Het huidige gebouw dateert van het midden van de achttiende eeuw, is eigendom van de gemeente en wordt gedeeltelijk gebruikt voor kleine tentoonstellingen, poëzieavonden e.a.  

De Parochiekerk van Otegem, sinds 2002 beschermd als neoclassicistisch gebouw uit het einde van de 18de eeuw. Ook het meubilair getuigt van een hoog artistiek gehalte.  

Van het kasteel van Zwevegem is enkel de imposante inrijpoort bewaard gebleven. Deze renaissancepoort uit de 17de eeuw is opgetrokken in witsteen met rondboog en kroonlijst.  

De hoeve Diesveld in Otegem was vroeger een kasteel, waarvan nu slechts de monumentale inrijpoort en enkele arduinen zuilen in een kelder bewaard zijn gebleven. Het kasteel stond er nog in 1813 (tekening van Serafien Vermote).  

De Sint-Pietersbrug in Moen, werd in 2004 beschermd om zijn industrieel-archeologische waarde als voorbeeld van een ophaalbrugje waarvan alle oorspronkelijke typologische kenmerken zijn bewaard gebleven. Het gaat hier om een zeldzaam geworden exemplaar van een ijzeren hefbrug met open vakwerkconstructie, illustratie van een bepaalde fase in de evolutie van de bruggenbouw. Tevens geeft de brug een beeld van het kanaal Bossuit-Kortrijk in het laatste kwart van de 19de eeuw.  

Verschillende oude hoeven, zoals Goed te Coudenborgh in Otegem, ‘t Verbrandhof in Heestert, Goed te Mouden in Moen, Goed Te Stokerij in Sint-Denijs, de beschermde vierkantshoeve Roden Duifhuize in Sint-Denijs en het Lettenhof in Zwevegem.  

Transfo Zwevegem, de elektriciteitscentrale van Zwevegem anno 1911 langs het kanaal Bossuit-Kortrijk is als monument beschermd met een unieke collectie waardevolle beschermde ketels, machines en generatoren. Deze imposante kanaalsite van 9 ha is een goed voorbeeld hoe voor WO I een elektriciteitscentrale werd opgericht in combinatie met een administratief gebouw, dienstwoningen en groenaanleg. Dit industrieel erfgoed eigendom van Electrabel werd overgedragen aan het gemeentebestuur van Zwevegem dat het complex een nieuwe bestemming gaf voor recreatie, toerisme, wonen, avontuurlijk sporten, diepzeeduiken,…  

We vermelden ook het Heemkundig Museum in Moen (Moenplaats 10) dat een verzameling voorwerpen tentoonstelt die verschillende aspecten van het leven vanaf de jaren 1900 illustreren. Het museum is enkel toegankelijk op afspraak: tel. 056 64 58 97.