Corona ondersteuning verenigingen

Gemeente Zwevegem voorziet de extra middelen van Vlaanderen (€ 270.485,20) integraal voor haar verenigingen.  Meer nog er wordt nog € 60.000 opgelegd om reeds eerder genomen corona-beslissingen uit te voeren.