Coronavirus: info en updates

 

De Nationale Veiligheidsraad heeft op vrijdag 27 maart beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met zondag 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, tot en met zondag 3 mei. De situatie wordt voortdurend geëvalueerd.

De opvolging van het Coronavirus wordt gecoördineerd door de FOD Volksgezondheid. De FOD heeft een FAQ opgesteld en de laatste informatie samengebundeld op deze website: www.info-coronavirus.be. Voor meertalige communicatie klik je hier. De laatste updates omtrent maatregelen in Zwevegem vind je terug op deze website, op onze Facebook- en Twitterpagina.