De Grote Bevragingsronde

01 maart 201930 april 2019

Project 2025 Zwevegem

Als voorbereiding van het meerjarenplan zet het lokaal bestuur Zwevegem via de Grote Bevragingsronde de stap naar de inwoners om hun mening te horen over de diverse thema’s van het beleid. Doe mee aan de Grote Bevragingsronde en geef jouw mening! De bevragingsronde loopt van 1 maart tot 30 april 2019.
 

Digitaal deelnemen

Alle Zwevegemnaren (inwoners, verenigingen, buurtcomités, gemeente- en OCMW-raadsleden, onze medewerkers…) kunnen deelnemen aan de Grote Bevragingsronde via ons nieuw online platform.

Online kan je:

  • Deelnemen aan de enquête en onze 10 stellingen beantwoorden
  • Onze 10 krachtlijnen/projecten  doorlezen en bijkomende ideeën geven over wat we de komende jaren moeten doen op alle domeinen van ons gemeentebeleid.

Ga naar de Grote Bevragingsronde


Jouw mening op papier

In april krijg je een extra editie van het Infopunt in je bus, volledig in het thema van De Grote Bevragingsronde. In de extra editie vind je een invulstrook voor wie schriftelijk wenst deel te nemen aan de bevraging. De invulstrook kan je dan opsturen naar het Gemeentepunt, Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem, of afgeven aan de onthaalbalie in het Gemeentepunt.

Het volledige bestuursakkoord

Download het ontwerp PROJECT 2025

banner de grote bevragingsronde