De Klim-op

 Gemeenteschool voor buitengewoon basisonderwijs Zwevegem

Type Basisaanbod, Type 9 & Type 3'  

Onderwijs op maat
 • op basis van de mogelijkheden en het tempo van het kind
 • in kleine groepjes
 • realistische en functionele aanpak
Orthopedagogische begeleiding
 • vanuit een klimaat van respect en begrip voor het kind met zijn problemen & een klimaat van duidelijkheid en grenzen stellen
 • met een deskundige aanpak van mogelijke situaties
 • aandacht voor het versterken van
  • sociale en communicatieve vaardigheden 
  • zelfvertrouwen en welbevinden
  • versterken van werkhouding
Gezinsgerichte samenwerking
 • ouders als volwaardige partners in het zoekproces naar de opvoedingsvraag van hun kind
 • indien nodig samen zoeken naar ondersteuning voor thuis

Schoolreglement_2017-2018                                       Infobrochure_2017-2018

                                                                 

 Contact: 056 28 54 00 - 0477 98 02 47 - frank.dooms@klimopzwevegem.be