Financiële hulp

Financiële steun

Verwarmingstoelage
Heb je het financieel moeilijk om je woning te verwarmen? Dan heb je misschien recht op een verwarmingstoelage.
Leefloon
Heb je geen of een te laag inkomen, dan kan je een basisinkomen krijgen.
Voorschotten
Laten je sociale zekerheids-uitkeringen of loon lang op zich wachten? Dan heb je misschien recht op een voorschot.

Hulp bij schulden

Zelfstandigen in moeilijkheden