Sociale hulp

Sociale steun

Thuisbegeleiding
Heb je vragen rond opvoeding? Moeilijkheden met je papierwerk? Nood aan ondersteuning?
Voedselbank
Heb je moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en om elke dag voedsel op tafel te zetten?

Er even op uit