Politiezone Mira

PZ Mira schakelt naar veiligheid.jpg

Sedert 1 januari 2002 worden de vijf gemeenten: Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn, Waregem en Zwevegem bediend door een zonaal en autonoom politiekorps Mira. De politiehervorming gebeurde met één groot streefdoel, namelijk een betere dienstverlening inzake veiligheid voor de burger.

De gemeente wil binnen de zone meewerken aan een aanspreekbare, lokale politie en onderstreept het belang van de wijkwerking.De wijkagent heeft een belangrijke taak als signaalfunctie voor buurt- en samenlevingsproblemen.
De gemeente wil het algemeen veiligheidsgevoel bij de bevolking verhogen door gerichte patrouilles op risicoplaatsen en risicomomenten.Voor onze lokale politiediensten is er ook een taak weggelegd op het vlak van preventie.

Politiereglement

Politiezone Mira 

Politiezone Mira Zwevegem