Containerpark

Wie kan met zijn afval terecht op het recyclagepark?

- inwoners van Zwevegem
- zelfstandige ondernemers uit Zwevegem
- kmo's met maatschappelijke zetel in Zwevegem

Wat kan niet?

- Aanvoer van afval in voertuigen met een totaal gewicht van meer dan 3,5 ton
- KGA / chemisch afval van bedrijfsmatige oorsprong
- Kattenbakvulling, mosselschelpen,.. horen thuis in de restafvalzak.

Als bedrijf kan je hiervoor terecht bij Imog.

  • Sorteer uw afval VOORAF per tariefzone, gebruik hiervoor de afvalgids. Indien u bij een bezoek afval meebrengt van meerdere tariefzondes dient u per tariefzone:
    - in en uit te wegen
    - af te rekenen

Kostprijs:

Niet-betalend gedeelte (gratis aanvoer):

- PMD
- Glas
- AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten)
- Milieustraatje (kleinere fracties)
- KGA (Klein Gevaarlijk Afval)
- Schroot

Betalend gedeelte

- Bouw- en sloopafval
- Papier en karton
- Houtafval ((on)behandeld, samengesteld)
- Snoeihout en/of zacht groen vanaf 25 kg
- Snoeihout en/of zacht groen tot 25 kg
- Boomwortels of struiken met wortels
- Brandbaar, niet recycleerbaar
- Te storten afval
- Multistroom (recycleerbaar grof huisvuil)
- Per bezoek aan het Diftar-gedeelte (met uitzondering snoeihout en/of zacht groen tot 25 kg)

 Huishoudelijk reglement containerpark

 

Avelgemstraat 186 A
8550
Zwevegem
056 75 92 04
Nu gesloten
09:00 - 16:00 toegankelijk tot 15 min. vóór sluiting
Alles weergeven