Stedenbouwkundige vergunning

Stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning)

Zomaar ergens een huis bouwen of verbouwen is in Vlaanderen al lang niet meer mogelijk. Voor dergelijke werken heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig, dit is een schriftelijke toelating van de overheid om te bouwen.
Voor welke werken je een vergunning nodig hebt kan je terecht op de site http://www.ruimtelijkeordening.be

Meldingen

Bepaalde werken zijn vrijgesteld van vergunning, andere kunnen dan weer uitgevoerd worden via een melding. Dit hangt af van de aard en grootte van de constructie maar ook van de geldende stedenbouwkundige voorschriften. Ook kan het zijn dat voor een vergunning of een melding de tussenkomst van een architect vereist is. De wetgeving hieromtrent wordt regelmatig gewijzigd. Daarom kan het nuttig zijn om voor de laatste regelgeving de site http://www.ruimtelijkeordening.bete raadplegen.

Verkavelingsvergunning

Voor het splitsen van een grond in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond is een verkaveling nodig.
Voor meer info zie http://www.ruimtelijkeordening.be

Stedenbouwkundig attest

Document dat afgeleverd wordt door het college van burgemeester en schepenen dat, op basis van een plan, aangeeft of het overwogen project en de modaliteiten ervan in aanmerking komen voor een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning.

Stedenbouwkundige uittreksels en inlichtingen m.b.t. ruimtelijke ordening

Er wordt een gemeentelijke retributie gevestigd voor het verstrekken van inlichtingen inzake ruimtelijke ordening bij vervreemding van een onroerend goed tot het afleveren van stedenbouwkundige uittreksels.

Blokkestraat 29 bus 1
8550
Zwevegem
Stedenbouw en wonen: 056 76 57 20 - Milieu: 056 76 55 80
Nu gesloten
09:00 - 11:00
Alles weergeven