Dienstverlening op de bibus

De bibus is steeds bemand met 2 personeelsleden. Er zullen dus altijd twee personeelsleden van bibliotheek en/of gemeente ‘aan boord' zijn om je te informeren en te helpen. Hieronder vind je een opsomming van zaken waarvoor je terecht kan op de bibus

 

  De bibus is er voor jou: de bibliotheek komt naar je toe!

  Weet je dat je op de bibus....

  • lid kan worden van de bib (gratis voor -18, € 5 per jaar voor volwassenen)
  • boeken kan ontlenen met je identiteitskaart of met je lenerspasje van de bib
  • bij elk bezoek verrast wordt door het steeds wisselende aanbod
  • boeken en dvd's kan vinden voor alle leeftijden en over alle onderwerpen
  • boeken en dvd's kan uitlenen, en natuurlijk ook terug binnenbrengen
  • de uitleentermijn van je ontleende boeken en dvd's kan verlengen
  • boeken en dvd's kan binnenbrengen die je in de bibliotheek hebt geleend en omgekeerd
  • alle boeken en dvd's uit de bib kan reserveren
  • kan kiezen waar je een gereserveerd boek wil ophalen, op de bibus of in de bibliotheek
  • boeken uit andere bibliotheken kan aanvragen
  • gratis kan surfen op het internet
  • afdrukken kan maken van het internet (0,05 euro per print)
  • interessante tijdschriften kan ontlenen
  • grote-letterboeken en luisterboeken kan ontlenen voor als het lezen niet zo goed meer lukt
  • informatie en inlichtingen kan krijgen over alle dienstverlening en producten van de bibliotheek
  • en...en...en...

  De bibus is er voor jou: de gemeente komt naar je toe!

  Weet je dat je op de bibus....

  • huisvuilniszakken en PMD-zakken kan kopen
  • BonZ kan kopen
  • fiets- en wandelroutes, toeristische brochures kan verkrijgen (o.a.  wandelnetwerk 'Land van Mortagne')
  • een uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag) kan aanvragen
  • de e-id kan aanvragen én afhalen
  • de kids-id kan aanvragen én afhalen
  • een bewijs van gezinssamenstelling/ inschrijving in het bevolkingsregister kan verkrijgen
  • een bewijs van leven (ook voor buitenlands pensioen) kan verkrijgen
  • een bewijs van woonst kan verkrijgen
  • een rijbewijs kan aanvragen én afhalen
  • een Uitpas kan aankopen
  • documenten kan laten kopiëren (0,05 euro of 0,5 euro (kleur) per kopie)
  • hulp kan vragen bij het aanvragen of invullen van online documenten
  • een stookoliepremie kan aanvragen
  • brievenbusstickers kan krijgen om geen folders/reclame/regionale pers te krijgen
  • allerhande folders en ander drukwerk kan verkrijgen (o.a. afvalkalender, ...)
  • de meldingskaart kan afgeven
  • informatie en inlichtingen kan krijgen over alle dienstverlening en producten van gemeente en OCMW
  • een afspraak kan maken met de verantwoordelijke van een gemeentedienst of OCMW
  • en...en...en...