Dienstverlening op de bibus

 De bibus is steeds bemand met 2 personeelsleden. Er zullen dus altijd twee personeelsleden van bibliotheek en/of gemeente ‘aan boord' zijn om je te informeren en te helpen. Hieronder vind je een opsomming van zaken waarvoor je terecht kan op de bibus . Over de hele gemeentelijke website staat aangeduid wanneer je voor iets terecht kan op de bibus. Je ziet dan dit icoontje:

De bibus is er voor jou: de gemeente komt naar je toe!

Weet je dat je op de bibus....

 • huisvuil-, PMD-, KMO- en groenafvalzakken kan kopen
 • BonZ kan kopen
 • fiets- en wandelroutes, toeristische brochures kan verkrijgen (oa  wandelnetwerk 'land van Mortagne')
 • een uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag) kan aanvragen
 • de e-id kan aanvragen én afhalen
 • de kids-id kan aanvragen én afhalen
 • een bewijs van gezinssamenstelling/ inschrijving in het bevolkingsregister kan verkrijgen
 • een bewijs van leven (ook voor buitenlands pensioen) kan verkrijgen
 • een bewijs van woonst kan verkrijgen
 • een rijbewijs kan aanvragen én afhalen
 • een Uitpas kan aankopen
 • documenten kan laten kopiëren (0,05 euro of 0,5 euro (kleur) per kopie)
 • hulp kan vragen bij het aanvragen of invullen van online documenten
 • een stookoliepremie kan aanvragen
 • affiches of stickers 'AUB postbode' kan krijgen indien je wil dat je postbode bij je aanbelt
 • brievenbusstickers kan krijgen om geen folders/reclame/regionale pers te krijgen
 • allerhande folders en andere drukwerken kan verkrijgen (o.a. stratenplan Zwevegem, afvalkalender, ROT-kaart,...)
 • de meldingskaart kan afgeven
 • informatie en inlichtingen kan krijgen over alle dienstverlening en producten van gemeente en OCMW
 • een afspraak kan maken met de verantwoordelijke van een gemeentedienst of OCMW
 • en...en...en...

De bibus is er voor jou: de bibliotheek komt naar je toe!

Weet je dat je op de bibus....

 • lid kan worden van de bib (gratis voor -18, € 5 per jaar voor volwassenen)
 • boeken kan ontlenen met je identiteitskaart of met je lenerspasje van de bib
 • bij elk bezoek verrast zult worden door het steeds wisselende aanbod
 • boeken en dvd's kan vinden voor alle leeftijden en over alle onderwerpen
 • boeken en dvd's kan uitlenen, en natuurlijk ook terug binnenbrengen
 • de uitleentermijn van je ontleende boeken en dvd's kan verlengen
 • boeken en dvd's kan binnenbrengen die je in de bibliotheek hebt geleend en omgekeerd
 • ook alle boeken en dvd's uit de bib kan reserveren
 • kan kiezen waar je een gereserveerd boek wil ophalen, op de bibus of in de bibliotheek
 • ook boeken uit andere bibliotheken kan aanvragen
 • ook gratis kan surfen op het internet
 • afdrukken kan maken van het internet (0,05 euro per print)
 • interessante tijdschriften kan ontlenen
 • grote-letterboeken en luisterboeken kan ontlenen voor als het lezen niet zo goed meer lukt
 • test-aankoop kan raadplegen
 • informatie en inlichtingen kan krijgen over alle dienstverlening en producten van de bibliotheek
 • en...en...en...