Doortocht Kortrijkstraat - Avelgemstraat

We voeren, samen met Rio pact (Aquafin/De Watergroep), afkoppelingswerken uit waarbij we een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Het regenwater geven we terug aan de waterlopen, het huishoudelijk afvalwater sturen we in de richting van een waterzuiveringsstation.

De herinrichting van het openbaar domein, met inbegrip van de ingrijpende rioleringswerken, start vanaf 19 april 2022 in de Kortrijkstraat en Avelgemstraat.

De werken zullen uitgevoerd worden in 3 fases:

Fase 1

Fase 1 bestaat uit twee delen. Fase 1A bevat de werken vanaf de Kwadepoelstraat tot de inrit van Delhaize. Fase 1B bevat de werken vanaf de inrit Delhaize tot de Bekaertstraat. 

Reeds uitgevoerde werken in fase 1: 

 • Riolering tussen Kwadepoelstraat en Delhaize is volledig afgewerkt
 • Alle huizen waar riolering aangelegd is, zijn ook aangesloten op de nieuwe riolering
 • Borduren en plantvakken geplaatst kant pare nummers, onpare kant nog lopende (vermoedelijk afgewerkt tegen zomerverlof)
 • Plaatsing van de onder fundering op de voetpaden ifv toegankelijkheid van de woningen
 • Plaatsing van de onder fundering wegdek ifv toegankelijkheid hulpdiensten
 • Indien mogelijk zal er een deel greppels gegoten zijn (naar gelang de weersomstandigheden)

Alle straten zullen aangesloten zijn op de onder fundering, maar blijven tijdens ons verlof afgezet. Hulpdiensten zullen te allen tijde door kunnen indien nodig.

Werken ingepland na het zomerverlof:

 • Aanleg van de voetpaden in de afgewerkte zone
 • Afwerken fase 1 richting rotonde Bekaertstraat
 • Opstart werken fase 2 richting kerk met plaatsen riolering
 • Aanbrengen onderlaag in asfalt tussen de Kwadepoelstraat en de handelszaken AD Delhaize / Banden Ameye
 • Totale afwerking Kortrijkstraat tussen Bekaertstraat en Harelbeekstraat
FASE 2 EN 3
 • Fase 2: Vanaf Kwadepoelstraat tot kerk (vanaf september 2022 tot december 2022)
 • Fase 3: Avelgemstraat vanaf kerk tot Leopoldstraat (januari 2023 tot verlof juli 2023)

Bijhorende omleidingen

Om veilig en snel te kunnen werken is het noodzakelijk tijdens de verschillende fases een omleiding voor gemotoriseerd verkeer op te leggen tijdens:

 • Fase 1:  via de Bekaertstraat – Harelbeekstraat, zwaar vrachtverkeer via Kanaalweg N391
 • Fase 2:  via de Lindelaan – Oude Bellegemstraat.

Om alle huisafvalzakken te verzamelen zodat de afvalophaling kan doorgaan,  zullen er op diverse plaatsen afvaleilanden opgericht worden, zodat de afvalzakken hier geplaatst kunnen worden.