Dorpsraad Heestert

Volgende dorpsraad op donderdag 5 maart om 19u30 in oc Malpertus

Het startschot voor de dorpsraad Heestert werd gegeven op zaterdag 22 april 2017. Tijdens een gezellige ontbijtvergadering brainstormden een dertigtal inwoners over de thema's 'verkeer', 'voorzieningen', 'sfeer' en 'vrije tijd' in hun dorp. Dit leverde een lijst met een honderdtal ideeën op.

Alle inwoners van Heestert zijn altijd hartelijk welkom op hun dorpsraad. Minstens keer per jaar wordt samengekomen en iedereen kan onderwerpen en suggesties op de agenda plaatsen.

   dorpsraadheestert@gmail.com

Leden van het kerncomité:
Voorzitter: Lieven Vandendriessche
Secretaris: Dick Ghiesmans

Verslagen 2017       Verslagen 2018     Verslagen 2019

Verslagen 2020