Dorpsraad Moen

Volgende dorpsraad: 

12 maart 2020 (geannuleerd wegens corona)

Zaterdag 8 april 2017 werd in OC TAP Moen, gestart met de Dorpsraad Moen.

Veertig inwoners hielden een geanimeerde  brainstormsessie met als centrale thema's:   verkeer, voorzieningen, sfeer en vrije tijd. Dat leverde een honderdtal ideeën op. 

Alle inwoners van Moen zijn van harte welkom op hun dorpsraad. Minstens 2 keer per jaar wordt samengekomen. Iedereen kan onderwerpen en suggesties op de agenda plaatsen.

     dorpsraadmoen@gmail.com 

Leden van het kerncomité:
Voorzitter:                 Ursula Deflo
Ondervoorzitter:   Thijs Demeulenaere
Secretaris:                 Tim Demeester

Verslagen 2017     Verslagen 2018     Verslagen 2019