Tips om duurzaam te organiseren

De gemeente Zwevegem trekt de kaart van de duurzaamheid met de bedoeling de levenskwaliteit in de samenleving op zowel economisch, sociaal als ecologisch vlak te optimaliseren. In de overtuiging dat vrijetijdsbesteding en duurzaamheid hand in hand gaan, willen we organisatoren helpen om deze uitdaging mee vorm te geven.

Download de brochure 'Duurzaam Organiseren'