Duurzame Held Allez Eddy

duurzame held allez eddy

Allez Eddy is één van onze Duurzame Helden voor het komende jaar. Allez Eddy zet in op ontmoeting door wielersport en integratie bij jongeren en kinderen te laten samenvloeien met elkaar. 

De klemtoon van het project Allez Eddy ligt op sport, ontmoeting, training van vaardigheden en het vormen van identiteit bij kwetsbare jongeren en kinderen. Via het wielrennen willen ze extra kansen geven aan kwetsbare kinderen van 10 tot en met 14 jaar. De wielersport is een sport die zoveel met zich meedraagt. Het is een sport van het volk, maar jammer genoeg voor veel jongeren financieel een onhaalbare kaart. 

Allez Eddy is geen nieuwe sportclub. Ze willen jongeren integreren in een bestaande club, waar ze onder begeleiding van een trainer samen met andere kinderen dezelfde hindernissen dienen te nemen. Waar ze succeservaringen kunnen opdoen en hun sterktes tonen, maar ook collectief omgaan met moeilijkheden. De andere kinderen gaan vaak anders om met problemen en kunnen op die manier inspirerend werken. Ten slotte wil het project de kinderen en jongeren ook leren om zorg te dragen voor hun materiaal. Samen leren ze hun fietsen herstellen en poetsen. 

De voorbeeldpeter

Het ultieme voorbeeld van het project is natuurlijk Eddy Merckx zelf, maar ook Stijn Devolder zet zijn schouders onder het project door op te treden als peter. Hij zal op cruciale momenten aanwezig zijn om het project de nodige media aandacht te geven. Op die manier rekenen we er ook op dat we voldoende middelen kunnen blijven vinden op langere termijn. 

Initiatiefnemers

Allez Eddy is het resultaat van de samenwerking van drie partners:

  • Fietsbieb Zwevegem: bij de Fietsbieb kan je kinderfietsen goedkoop lenen en omruilen naargelang de behoeften. 
  • Jongerenzorg Zuid-Westvlaanderen VZW: een organisatie bijzondere jeugdzorg die ondersteuning en begeleiding biedt aan kwetsbare gezinnen met kinderen en aan jongeren in een moeilijke leefsituatie. 
  • No Limit Team: de Zuid-West-Vlaamse multisportclub die een compleet sportaanbod van A tot Z aanbiedt in het zwemmen, fietsen en lopen en in combinatieformats.