Duurzame Held De Tatertafel

Vrijwilligers bij het project de tatertafel

De Tatertafel is één van onze Duurzame Helden voor het komende jaar. De Tatertafel zet in op ontmoeting voor gezinnen.

Vanaf het najaar organiseert Huis van het Kind verschillende ontmoetingsmomenten voor gezinnen. De Tatertafel is daar één van. Kinderen kunnen er spelen en andere kinderen en volwassenen ontmoeten, in de nabijheid van een vertrouwde volwassene. 

De Tatertafel is een gezellig informeel moment tweemaal per maand, waar ouders en kinderen mekaar kunnen ontmoeten. Tijdens deze ontmoeting kunnen ouders hun netwerk verbreden en versterken, vragen stellen, kennis maken met diensten (binnen en buiten de gemeente), wordt er een info moment voorzien, zijn er leuke activiteiten voor de kinderen, … Je bent er als ouder samen met je kind(eren) meer dan welkom. De data van de Tatertafel worden gericht verspreid en deze kan je ook aanvragen via huisvanhetkind@zwevegem.be of door eventjes te bellen naar Griet (0471 61 64 48).

De tatertafel is mogelijk door de financiële ondersteuning die ze krijgen vanuit Cera. Met zo’n 400.000 vennoten is Cera de grootste coöperatie van België. Cera brengt mensen, middelen en organisaties samen, bundelt krachten, neemt initiatieven en realiseert waardevolle projecten met een duidelijk doel: samen investeren in welvaart en welzijn.