Kindergemeenteraad, duurzame helden bij "Leven in het water"

Maure als duurzame held voor het jaar 2021

De leden van de kindergemeenteraad zijn Duurzame Helden bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 14: Leven in het water.

Bekijk hier het video interview van Maure (kinderburgemeester)

Maak kennis met Maure, de kinderburgemeester van de kindergemeenteraad in Zwevegem. Maure en de leden van de kindergemeenteraad vinden het thema milieu erg belangrijk. Met hun acties van het voorbije schooljaar rond het pimpen van vuilbakken en de zwerfvuilactie wil de kindergemeenteraad inzetten op het proper houden van onze gemeente, de mensen ertoe aanzetten om hun afval in de vuilbak te gooien, zodat ook onze beken, rivieren en onze zee proper blijft. Op die manier werken zij mee aan SDG 14: Leven in het water.

www.zwevegem.be/kindergemeenteraad
Facebookpagina Jeugddienst Zwevegem