Duurzame Held Wegwijs

Vrijwilligers bij het project wegwijs

Vzw Wegwijs is één van onze Duurzame Helden voor het komende jaar. Wegwijs zet in op ontmoeting voor kwetsbare personen.

Wegwijs is een jonge vzw die werd opgericht in juli 2021. De doelstelling van de vzw is een inclusieve samenleving en actief burgerschap voor alle kwetsbare personen. Tot onze doelgroep behoren eigenlijk alle kwetsbare personen: kansarmen, mensen met migratieachtergrond, vluchtelingen, …

De vzw wil hen WEG-WIJS maken in onze gemeente en onze samenleving en dit op verschillende domeinen: vrije tijd, taal, werk, cultuur, sport, huisvesting, …  

Omdat taal de sleutel is tot het maatschappelijk leven hebben ze in eerste instantie ingezet op taal via 2 projecten:

  • Taalwerk(t): oefenkansen Nederlands voor anderstaligen (ongeveer 25 deelnemers in 2 groepen)
  • Voor de Oekraïens vluchtelingen hebben wij een basiscursus Nederlands georganiseerd voor 30 deelnemers

Daarnaast baat Wegwijs het buurthuis De Wegwijzer uit en organiseren ze op donderdagnamiddag Koffieklets, een ontmoetingsmoment voor de buurtbewoners en zijn wij partner in het project Zorgzame Buurt.