E-loket


Bestuurszaken

   
Aanvraag toelating voor het lossen van vreugdeschoten Meer info Formulier
Aanvraag erkenning wijkvereniging/buurtcomité Meer info Formulier


Bibliotheek

   
Interbibliothecair leenverkeer (IBL) Meer info Formulier
Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen Meer info Formulier

Stel je vraag aan de bib

Meer info Formulier


Burgerzaken

   
Aanvraag Adreswijziging Meer info Formulier
Aanvraag uittreksel Geboorteakte Meer info Formulier
Aanvraag uittreksels Adoptieakte Meer info Formulier
Aanvraag uittreksels Huwelijksakte Meer info Formulier
Aanvraag bewijs Wettelijke Samenwoning Meer info Formulier
Aanvraag uittreksels Echtscheidingsakte Meer info Formulier
Aanvraag uittreksels Overlijdensakte Meer info Formulier
Aanvraag uittreksel Teraardebestelling Meer info Formulier
Aanvraag bewijs van Woonst Meer info Formulier
Aanvraag bewijs van Woonst met historiek   Formulier
Aanvraag bewijs van Gezinssamenstelling Meer info Formulier
Aanvraag bewijs van Nationaliteit Meer info Formulier
Aanvraag bewijs van Leven Meer info Formulier
Aanvraag raadplegen Bevolkingsregisters (meer dan 120 jaar oud) Meer info Formulier
Aanvraag uittreksel Bevolkingsregisters (minder dan 120 jaar oud) Meer info Formulier
Aanvraag uittreksel Strafregister (bewijs goed gedrag en zeden) Meer info Formulier


Cultuur

   
Aanvraag erkenning culturele vereniging Meer info Formulier
Cursussen gemeenschapscentrum Meer info Formulier


Economie

   
Kadobonnen - bestelformulier Meer info Formulier
Registratie deelnemende handelaars Kadobonnen Meer info Formulier


Hulpdiensten

   
Brandweer - advies brandpreventie in woning Meer info Formulier
Police-on-web Meer info Formulier


Info

   
Huwelijksjubileum Meer info Formulier


Jeugd

   
Evenementenloket Meer info Formulier (pdf)
Grabbelpas Jeugd Meer info Formulier
Speelstraten Meer info Formulier


Meldingen

   
Meldingen i.v.m. bedrijvengids Meer info Formulier
Meldingen i.v.m. website Meer info Formulier
Meldingskaart Meer info Formulier


Natuur en groen

   
Aanvraag subsidie Kleine landschapselementen              Meer info Formulier (pdf)
Groen- en bebloemingsactie - inschrijvingen Meer info Formulier
Onderhoud van openbaar groen door particulieren Meer info Formulier


Soliciteren

   

Spontane solicitatie gemeentebestuur/ocmw

Meer info Formulier


Sport

   
Verhuur volksspelen Meer info Formulier
Verhuur O.C. De Spoele Otegem Meer info Formulier

 

   


Wonen

   
Aanvraag stedenbouwkundig uittreksel Meer info Formulier
Rioolaansluitingen - aanvraag Meer info Formulier (pdf)