Werken

tewerkstelling.jpg

Het beleid volgt de arbeidsmarkt op de voet en neemt initiatieven om de tewerkstellingskansen te optimaliseren door een dynamische werking van de lokale Werkwinkel (Gemeente - VDAB - PWA - ATB - OCMW) en de gemeentelijke tewerkstellingscel.