Ereburgers

De gemeente Zwevegem heeft op 26 november 2001 een reglement goedgekeurd voor het ereburgerschap van de gemeente Zwevegem.

Zwevegem heeft inmiddels aan 2 mensen de titel van ereburger Zwevegem toegekend omwille van hun positieve invloed op het Zwevegemse sportleven en hun bijzonder palmares en voor hun uitstraling die zij aan de gemeente Zwevegem gaven tot ver buiten de gemeentegrenzen.

 

Marcel Kint

Wielersport

Geboren op 20/09/1914 Overleden op 23/03/2002

 

 

Gella Vandecaveye

Judosport

Geboren op 05/06/1973