Exitstrategie coronavirus

De Nationale Veiligheidsraad maakte op vrijdag 24 april een exitstrategie uit de coronacrisis bekend. De maatregelen zullen gefaseerd versoepeld worden. 

Wat blijft van kracht, ongeacht de fase waarin we ons bevinden:

 • het beperken van contacten tussen mensen
 • het respecteren van veilige afstanden
 • goede hygiëne: handen wassen, hoesten in papieren zakdoeken of binnenkant elleboog,...

 

Fase 1a - vanaf 4 mei

 • Bedrijven uit niet-essentiële sectoren mogen vanaf maandag 4 mei opstarten indien dit op een COVID-proof manier kan, richtlijnen op basis van een opgestelde gids.
 • Telewerk blijft de norm.
 • Voor winkels en horeca veranderen de regels niet, behalve voor de stoffenwinkels, die – gezien hun belangrijke rol in de productie van mondmaskers - hun deuren mogen openen.
 • Cafés, restaurants en dancings blijven gesloten.
 • Op het openbaar vervoer is het gebruik van een mondmasker (waarbij zowel mond als neus worden bedekt) verplicht voor reizigers vanaf 12 jaar. De regels gelden niet enkel op de voertuigen zelf, maar ook aan de ingang van het gebouw, op het perron enz..
 • Alle medische zorg (zowel algemeen als gespecialiseerd) wordt geleidelijk en veilig heropgestart.
 • Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan met maximaal twee personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt. Het zal ook toegestaan zijn om andere contactloze sporten te beoefenen in de buitenlucht. Maar toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s is nog altijd verboden.
 • Scholen blijven gesloten, noodopvang moet mogelijk blijven.

Fase 1b - vanaf 11 mei

 • Deze fase laat toe dat de winkels allemaal tegelijk weer open kunnen gaan - zonder discriminatie op basis van grootte of sector – om zo iedereen dezelfde kans op succes te gunnen. Dat zal uiteraard onder voorwaarden gebeuren. Die zullen bepaald worden in overleg met de sectoren en de sociale partners. Er zijn drie soorten voorwaarden, met betrekking tot: de organisatie van het werk, de ontvangst van klanten en het beperken van de toegang tot de winkel, om drukte te vermijden. 

 • Contactberoepen uitoefenen, zoals de kapper, is in deze fase nog niet toegestaan.
 • Cafés, restaurants en dancings blijven gesloten.
 • Scholen blijven gesloten, noodopvang moet mogelijk blijven. 

Fase 2 – vanaf 18 mei

 • De heropstart van de lessen zal zeer geleidelijk gebeuren vanaf 18 mei. Niet alle leerlingen zullen meteen weer naar school gaan. Elke gemeenschap zal verantwoordelijk zijn voor de uitwerking van deze beslissing op haar eigen grondgebied, in overleg met de onderwijssector.

  Ook zullen bepaalde pistes bekeken worden, zoals:

  • de mogelijkheid om thuis privé-bijeenkomsten te houden.
  • de mogelijkheid om meer mensen toe te laten tijdens huwelijken en begrafenissen.
  • toestaan dat meer dan twee personen samen buiten actief zijn,
  • de mogelijkheid om dagtrips te organiseren naar bepaalde regio’s van het land.
 • Er wordt bekeken of en onder welke voorwaarden zogenaamde contactberoepen hun activiteit opnieuw zouden kunnen uitoefenen, ook hier onder voorwaarden.
 • Cafés, restaurants en dancings zullen ook in deze fase nog gesloten blijven.
 • De heropening van musea wordt overwogen, dit met een strikt en gelimiteerd ticketsysteem waardoor social distancing gegarandeer kan worden.
 • Ploegsporten zullen mogelijk zijn in de buitenlucht, maar alleen in clubverband en met respect voor bepaalde consignes.
 • De mogelijkheid van beperkte bijeenkomsten thuis wordt bestudeerd.

Fase 3 - ten vroegste vanaf 8 juni

Meerdere punten zullen bekeken worden :

 • De modaliteiten voor de mogelijke en geleidelijke heropening van restaurants en in een latere fase ook cafés, bars en dergelijke. Dit zal in ieder geval onder strikte voorwaarden moeten gebeuren.

 • Verschillende zomeractiviteiten zoals buitenlandse reizen, kampen van jeugdbewegingen (daarover moet eind mei een beslissing vallen), stages, toeristische attracties maar ook kleinere openluchtevenementen. De enige zekerheid is dat massa-evenementen zoals festivals niet voor 31 augustus mogen plaatsvinden.

Voorwaarden om te slagen:

Om ervoor te zorgen dat de afbouw onder de best mogelijke omstandigheden gebeurt, zullen testing en tracing een belangrijke rol spelen.

Wat de testing betreft, is het de bedoeling een laboratoriumtest aan te bieden aan alle mensen die hem nodig hebben, d.w.z. iedereen die symptomen heeft en van wie de arts vermoedt dat hij of zij besmet is, voor mensen die door hun beroep in hoge mate zijn blootgesteld aan het virus, en voor mensen die intensief contact hebben gehad met een besmet persoon.

Onze laboratoria zullen tegen 4 mei aan 25.000 PCR-tests komen, en de capaciteit zal kunnen worden opgeschaald tot 45.000. Om de uitvoering van de tests te ondersteunen, worden zowel publieke en privé-laboratoria als het federale platform ingezet.

Wat medische apparatuur betreft, worden de leveringen voortgezet en is er voldoende stock beschikbaar.

Ook serologische tests – tests die immuniteit opsporen - , zullen een rol spelen.

Voor de tracing zal een gecoördineerde strategie worden opgezet tussen de gewesten en gemeenschappen, met de steun van federale experts.