Spontane sollicitatie Gemeente / OCMW Zwevegem

Ter info
Interesse om bij gemeente/OMCW Zwevegem te werken? Vul onderstaand formulier in en uw gegevens worden gedurende 1 jaar opgenomen in het sollicitantenbestand. Dit betekent dat u, van zodra er een functie vacant is waaraan uw profiel/interesse voldoet, op de hoogte gebracht wordt (post, e-mail, telefoon) door gemeente en/of OCMW.
Identificatie
Contactgegevens
Gezinstoestand
Opleiding
Werkervaring
Periode - Werkgever - Functie
Periode - Werkgever - Functie:
Periode - Werkgever - Functie
Interesses / verwachtingen
Wilt u werken binnen een administratieve functie
oVoor welke dienst heb je een vorkeur?
Wilt u werken binnen een technische functie
Indien ja, welke?
onderhoud openbaar groen
onderhoud openbare wegen/voetpaden
plaatsen van verkeersborden, wegmarkeringen en tijdelijke signalisatie
onderhoud begraafplaatsen en hulp bij begrafenissen/ontgravingen
onderhoud van gebouwen waaronder elektriciteit, sanitair en cv, schilderwerken...
leveren/opzetten van materiaal voor feestelijkheden
onderhoud van wagenpark/magazijn
toezicht op aanvoer van goederen op containerpark/onderhoud containerpark
onderhoud van openbare gebouwen: scholen, gebouwen gemeente/OCMW
toezicht voor en na school, middagtoezicht, buitenschoolse kinderopvang
Wilt u werken binnen een functie specifiek voor het woonzorgcentrum
Indien ja, duid aan
verplegen van bewoners
verzorgen van bewoners
verdelen van maaltijden onder bewoners
Varia
Heeft u een rijbewijs B
Heeft u eigen vervoer?
Bent u momenteel werkloos
Komt u in aanmerking voor tewerkstellingsmaatregelen?
Bijkomende toelichtingen bij sollicitatie
Wet op de Privacy
Overeenkomstig artikel 4 van de wetgeving op de Privacy van 8 december 1992 worden de door jou verstrekte persoonsgegevens opgenomen in gegevensbestanden waarvan de gemeente/OCMW Zwevegem houder en beperker is. Je hebt het recht tot inzage en verbetering van deze gegevens, evenals het consultatierecht van het register bij de commissie van de persoonlijke levenssfeer.
Voor akkoord (geldt als handtekening)
Ik verklaar dat dit formulier juist en volledig is ingevuld en geef hierbij de uitdrukkelijke toestemming aan het Gemeentebestuur/OCMW Zwevegem om mijn gegevens te verwerken in het kader van vacatures.