Uittreksel archief bevolkingsregister (minder dan 120 jaar oud)

Dit formulier kan je gebruiken als je een uittreksel van de bevolkingsregisters die minder dan 120 jaar geleden werden afgesloten wil aanvragen. Vul dit formulier zo volledig mogelijk in!

Ter info?
Gegevens aanvrager
Wenst een uittreksel uit het bevolkingsregister van volgend persoon
Gewenste informatie
Gelieve ons zo veel mogelijk informatie te verstrekken om het opzoekingswerk te vergemakkelijken. Gelieve specifiek te vermelden of je ook de afstamming wenst.
De vereiste toestemming, in verplichte rangorde, is van
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Ik voeg daarom, bij deze aanvraag, een brief gericht aan betrokkene, diens partner of diens afstammeling(en) met het verzoek aan de gemeente om dit aanvraagformulier met de brief door te sturen naar de bestemmeling, die dan zelf kan beslissen of hij/zij al dan niet ingaat op mijn verzoek. Indien er geen afstammelingen meer zijn vraag ik aan het college van burgemeester en schepenen toestemming om de gevraagde gegevens te verstrekken.
Ik verklaar hierbij
Geldt als handtekening