Gemeentelijk RUP 2.14_26_2 – Strategisch project Bekaert

De gemeenteraad heeft op 27 februari 2017 het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Strategisch project Bekaert" definitief goedgekeurd. (B.S. 05/05/2017)

Veertien dagen na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad worden de nieuwe stedenbouwkundige voorschriften uit het plan van kracht. Deze voorschriften vervangen de voorschriften van het gewestplan voor het plangebied waarop het RUP van toepassing is.

Algemene info  

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is het belangrijkste instrument om het ruimtelijk structuurplan uit te voeren. Een RUP legt de bestemming en bouwmogelijkheden vast voor een bepaald deel van de gemeente.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan consulteren

Het ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit meerdere documenten die samen één niet opdeelbaar geheel vormen en in samenhang met elkaar moeten gelezen worden.

Het goedkeuringsbesluit van 27 februari 2017 met als bijlagen: