Gemeentelijke reglementen en verordeningen

WOON- & LEEFOMGEVING

Reglement voor het opmaken van een inventaris van leegstaande woningen en/of gebouwen (gecoördineerd) (GR 25/02/2013 / aanpassing GR 23/03/2015 / aanpassing GR 27/03/2017 – online 31/03/2017)

MENS

Reglement begraafplaatsen (gecoördineerd) (GR 25/04/2016 – online 19 juli 2016 / aanpassing GR 16/07/2018)

ONDERWIJS

Schoolreglement schooljaar 2019-2020 (GR 24/06/2019)
Academiereglement DKO (GR 16/07/2018 – online 19/07/2018)
Reglement sociale en andere voordelen ikv lokaal flankerend onderwijs (gecoördineerd)  (GR 14/07/2014 / aanpassing 22/10/2018)

JEUGD

Gemeentelijke reglementen jeugdwerking:

EVENEMENTEN

Subsidiereglement ter ondersteuning  van initiatieven in het kader van Vlaanderen Feest (GR 24/02/2014 – aanpassing GR 25/01/2016)
Reglement voor promotie van manifestaties/evenementen op gemeentelijke publiciteitsroosters op openbaar domein  (GR 26/11/2018)

INTERNE WERKING

Reglement mbt gebruik Gemeentepunt door derden (GR 23 maart 2015)
Huishoudelijk reglement gemeente- en OCMW raad  (GR en OR 28/01/2019)
Deontologische code voor mandatarissen  (GR en OR 24/06/2019 – CBS en VB 09/07/2019)

INSPRAAK en PARTICIPATIE

Participatiereglement  (GR 24/06/2019)
Organiek reglement gemeentelijke adviesraad voor cultuur en bibliotheek Zwevegem  (GR 15/07/2019)

MOBILITEIT

Aanvullend verkeersreglement gemeentewegen (CBS 26/06/2019)
Aanvullend verkeersreglement gewestwegen  (CBS 26/03/2019)

PERSONEEL

Rechtspositieregeling (gecoördineerd) (GR en OR 27/05/2019)
Arbeidsreglement (gecoördineerd) (Gr en OR 27/05/2019)

POLITIE

Algemene Politieverordening (APV)   
Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) 

POLITIEVERORDENINGEN (tijdelijk)

Politieverordening kermis Moen 6-7-8-9 september 2019

Signalisatieplan 1
Signalisatieplan 2
Signalisatieplan 3

Politieverordening Zwevegem Kermis 6-7-8 september 2019  

signalisatieplan 1a
signalisatieplan 1b
signalisatieplan 2
signalisatieplan 3

Politieverordening Sobeka Flanders Cup 2019 7-8 september 2019

Signalisatieplan 1
Signalisatieplan 2
Signalisatieplan 3

OCMW

Reglement inschrijvingslijst WZC Sint-Amand (gecoördineerd)  (OR 29/04/2019)
Reglement inschrijvingslijst assistentiewoningen (gecoördineerd)  (OR 29/04/2019)