Gemeentelijke reglementen en verordeningen

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENINGEN

Doortocht wielerwedstrijd BK Halle-Anzegem 22 september 2020 (CBS 15/09/2020 - online 18/09/2020) nieuw


POLITIE

Algemene Politieverordening (APV)  aanpassing
Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) 


WOON- & LEEFOMGEVING

Reglement voor het opmaken van een inventaris van leegstaande woningen en/of gebouwen (gecoördineerd) (GR 25/02/2013 / aanpassing GR 23/03/2015 / aanpassing GR 27/03/2017 – online 31/03/2017)


MENS

Reglement begraafplaatsen (gecoördineerd) (GR 25/04/2016 - online 19 juli 2016 / aanpassing GR 16/07/2018)


GROEN EN NATUUR

Aangepast algemeen subsidiereglement aanleg en onderhoud Kleine Landschapselementen (GR 27/04/2020 - online 19/06/2020)


ONDERWIJS

Schoolreglement schooljaar 2020-2021 (GR 13/07/2020) 

Academiereglement DKO Zwevegem 2020-2021 (GR 13/07/2020) 
Reglement voor het toekennen van onderwijscheques (GR 13/07/2020) 
Reglement sociale en andere voordelen ikv lokaal flankerend onderwijs (gecoördineerd)  (GR 14/07/2014 / aanpassing 22/10/2018)


JEUGD

Gemeentelijke reglementen jeugdwerking:

toelagen voor werking van jeugd- en jongerenverenigingen (gecoördineerd)  (GR 24/02/2014 / aanpassing GR 22 mei 2017 / aanpassing GR 26/03/201


EVENEMENTEN

Opschorting voorwaarden van het reglement bijzondere toelagen (GR 13/07/2020 - online 17/07/2020) 
Reglement bijzondere toelagen (GR 19/12/2016)

Subsidiereglement ter ondersteuning  van initiatieven in het kader van Vlaanderen Feest (GR 24/02/2014 – aanpassing GR 25/01/2016)
Reglement voor promotie van manifestaties/evenementen op gemeentelijke publiciteitsroosters op openbaar domein  (GR 26/11/2018)


ONDERNEMEN

Reglement toekennen toelage aan ondernemers ikv veiligheidsmaatregelen corona (online 19/06/2020)


TOERISME

Gebruikersreglement publieke barbecues (online 19/06/2020)


INTERNE WERKING

Reglement mbt gebruik Gemeentepunt door derden (GR 23 maart 2015)
Huishoudelijk reglement gemeente- en OCMW raad  (GR en OR 28/01/2019)
Deontologische code voor mandatarissen  (GR en OR 24/06/2019 – CBS en VB 09/07/2019)


INSPRAAK en PARTICIPATIE

Participatiereglement  (GR 24/06/2019)
Organiek reglement gemeentelijke adviesraad voor cultuur en bibliotheek Zwevegem  (GR 15/07/2019)


KLIMAAT

Klimaatplan


MOBILITEIT

Aanvullend verkeersreglement gemeentewegen (CBS 26/06/2019)
Aanvullend verkeersreglement gewestwegen  (CBS 26/03/2019)


PERSONEEL

Rechtspositieregeling (gecoördineerd) (GR en OR 27/05/2019)
Arbeidsreglement (gecoördineerd) (Gr en OR 27/05/2019) 
Organogram personeelsformatie (GR 23 september 2019)


OCMW

Reglement inschrijvingslijst WZC Sint-Amand (gecoördineerd)  (OR 29/04/2019)
Reglement inschrijvingslijst assistentiewoningen (gecoördineerd)  (OR 29/04/2019)


SPORT

Huishoudelijk reglement gemeentelijke sportraad  (GR 23 september 2019)