Gemeenteraadscommissie

Binnen de gemeenteraad kunnen commissies worden opgericht die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden en die als taak hebben de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden. 

Verder kunnen deze commissies ook, binnen hun beleidsdomein, advies verlenen en voorstellen formuleren telkens als dat voor de beleidsuitvoering wenselijk wordt geacht.

Iedere gemeenteraadscommissie is samengesteld uit tien raadsleden, de voorzitter van de commissie inbegrepen.

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies zijn in principe openbaar, behalve in de uitzonderingsgevallen die ook van toepassing zijn op de gemeenteraad.

De gemeenteraad van 25 februari 2019 besliste om 3 gemeenteraadscommissies op te richten:

  • Commissie I: politie, brandweer, personeel, organisatie, economie, financiën en intergemeentelijke samenwerking
  • Commissie II: klimaat, openbare werken, ruimtelijke ordening, wonen, milieu, natuur, patrimonium en mobiliteit
  • Commissie III: cultuur, sport, jeugd, onderwijs, welzijn en ontwikkelingssamenwerking