Het lokaal hemelwater- en droogteplan

Aquafin stelde een hemelwater- en droogteplan op voor de gemeente Zwevegem. Het plan beschrijft hoe we op korte en lange termijn met hemelwater zullen omgaan. Want de laatste jaren merken we een onevenwichtige waterbalans: meer regen in de winter en minder neerslag in de zomer. 

De hoofdvraag van het plan: "Hoe gaan we water van bestaande en geplande wegen, woningen en (on)verharde oppervlakken vandaag en in de toekomst (her)gebruiken, infiltreren, opbergen en vertraagd afvoeren?"

Visietekst hemelwater- en droogteplan Zwevegem

De volledige visietekst kan je downloaden (pdf) via onderstaande knop. Het gaat om een lijvig document waarbij we ingaan op verschillende oplossingen voor de verschillende deelgemeenten.

Download het hemelwater- en droogteplan