Hinder bij openbare werken: toelagen

Als jouw onderneming hinder ondervindt van openbare werken die de toegang tot uw vestiging ernstig bemoeilijken, kan je onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen van de Vlaamse Overheid. De hinderpremie is een forfaitair bedrag dat je krijgt om je te helpen de nodige maatregelen te treffen en als aanmoediging om te blijven ondernemen.

Voor meer informatie omtrent de voorwaarden, de procedure, het bedrag en de wetging surf je naar: www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/kapitaal-en-krediet/hinderpremie