Info voor sportclubs

Subsidieaanvragen sportverenigingen
Sportverenigingen die aangesloten zijn bij de Gemeentelijke Sportraad, ontvangen in maart/april een schrijven waarin gevraagd wordt de subsidieformulieren tijdig in te dienen.