Ontmoet Jo De Brie

Gepubliceerd op Woensdag 28 februari 2024
Jo De Brie voorzitster van het jeugdraadcafé in 2024

Sinds oktober organiseert de jeugdraad het jeugdraadcafé. De jeugdraad zet in op alle jongeren in Zwevegem tussen 15 en 30 jaar. Het jeugdraadcafé komt om de 2 of 3 maanden samen zonder vast programma, enkel met een thema waarover we graag willen praten. We vroegen een woordje uitleg aan Jo De Brie, voorzitster van de jeugdraad. 
 

1. Wat was de inspiratie achter het organiseren van het jeugdraadcafé en wat hoopten jullie te bereiken met dit evenement?

In september zijn we gestart met een hervormde jeugdraad. We vonden dat we vroeger te veel gericht waren op de jeugdverenigingen en wilden dat veranderen. Als jeugdraad willen we er zijn voor alle jongeren van Zwevegem, of ze nu in een jeugdbeweging zitten of niet. Zo kwamen we op het idee om (ongeveer driemaandelijks) ons jeugdraadcafé te organiseren. We kozen bewust voor die naam, om weer te geven dat het geen formele vergadering is, maar een bijeenkomst waar jongeren zonder verdere verplichtingen kunnen langskomen. 

Wil je alleen luisteren of ook je mening op tafel gooien? Wil je één of meerdere keren langskomen? Het kan allemaal. Alle Zwevegemse jongeren tussen 15 en 30 jaar zijn welkom! Het volgende café gaat vindt plaats op zaterdagavond 9 maart 2024 om 19 uur.

Uiteraard zijn we er ook nog steeds voor de jeugdverenigingen, hen brengen we 3 keer per jaar samen in het jeugdwerkoverleg. En natuurlijk zijn ook zij welkom op onze jeugdraadcafés!

2. Hoe hebben jullie de jeugd betrokken bij de planning en organisatie van het café?

De organisatie van het jeugdraadcafé gebeurt door de kerngroep van de jeugdraad, die zowel de jeugdraadcafés als het jeugdwerkoverleg in goede banen leidt, in samenwerking met de jeugddienst. Dit groepje bestaat momenteel uit 5 jongeren, allemaal tussen 20 en 30 jaar, maar er is ook zeker ruimte voor input van buiten de kengroep, elke jongere kan voorstellen aanbrengen. 

3. Kun je ons wat meer vertellen over de activiteiten en programma's die tijdens het jeugdraadcafé worden aangeboden?

Zoals gezegd dekt de naam van ‘café’ echt wel de lading, liefst wordt het een avond gevuld met leuke en interessante gesprekken, met een (niet noodzakelijk alcoholisch) drankje en een hapje erbij. Wij willen niet zelf aan het woord zijn, maar we willen te weten komen wat er leeft bij de Zwevegemse jeugd

We hebben geen vast programma en het thema van de avond bepaalt ook mee hoe we die invullen. Bijvoorbeeld: tijdens ons tweede café over mentaal welzijn, is het team van Warm Zwevegem even langsgekomen om ideeën uit te wisselen en inspiratie op te doen bij de jeugd. 

4. Wat zijn enkele van de belangrijkste onderwerpen die tijdens het café worden besproken en waarom zijn deze relevant voor de jeugd?

We werken telkens rond een specifiek thema, dat we vooraf aankondigen via onze instagrampagina @jeugdraadzwevegem. Tijdens onze eerste editie stelden we onszelf voor, en op de tweede avond hadden we het over mental health, een thema dat naar ons gevoel sterk leeft onder jongeren. We hoorden er van de aanwezige jongeren wat zij doen om tot rust te komen of om ervoor te zorgen dat de leden van hun jeugdvereniging zich goed voelen. We dachten na over hoe we hen daarin meer kunnen ondersteunen en hadden het ten slotte ook over mentaal welbevinden bij studenten, aangezien de blok voor de deur stond. Het leidde tot heel wat inspiratie voor toekomstige acties van de jeugdraad. 

Maar natuurlijk willen we vooral van de jongeren zelf horen welke thema’s zij belangrijk vinden. Dus bij deze een oproep aan alle jongeren: laat het ons zeker weten als je vindt dat er iets is dat we moeten bespreken tijdens één van onze cafés!

5. Hoe hebben jullie ervoor gezorgd dat het café een veilige en inclusieve ruimte is voor alle jongeren?

Het is heel belangrijk om te vermelden dat de jeugdraad, en dus ook het jeugdraadcafé, onafhankelijk zijn van het gemeentebestuur. We werken wel nauw samen met de jeugddienst (al is dat ook een uitdaging, om als jeugdraad zelfstandiger te worden) maar we hebben alle ruimte om onze eigen koers te bepalen. Verder hebben we ook geen enkele band met een politieke partij. Alle meningen zijn dus welkom, we zijn er om te luisteren naar alle vragen en problemen, hoe klein of groot ook, en om daarmee zoveel mogelijk aan de slag te gaan.

Naar het jeugdraadcafé komen betekent ook niet meteen een groot engagement, eenmalig eens langskomen kan ook. Verder willen we de invulling van onze avonden zoveel mogelijk laten variëren: het moet niet altijd een praatavond zijn, ook jongeren die niet meteen hun mening in een groep willen gooien willen we namelijk horen.

Maar opnieuw kunnen we de input van alle jongeren zeker gebruiken. Hebben jullie bedenkingen bij ons format? Zijn er dingen die we niet of minder goed doen? Laat het ons zeker weten, want we vinden heel belangrijk vinden om ervoor te zorgen dat de stem van alle jongeren gehoord kan worden in de gemeente.

6. Hoe kunnen jongeren betrokken blijven bij de jeugdraad na het café en hun ideeën en meningen blijven delen?

Er zijn heel wat mogelijkheden voor wie zich – in meer of minder mate – wil inzetten voor de jeugdraad. Je kan ons om te beginnen al volgen op instagram (@jeugdraadzwevegem). Daar mag je ons trouwens ook altijd een privéberichtje sturen als je vragen of voorstellen hebt. Als je liever mailt, kan dat ook, naar jeugdraad.zwevegem@gmail.com

Daarnaast is iedereen uiteraard ook welkom op meer dan één jeugdraadcafé. Ben je geïnteresseerd in meerdere thema’s? Kom gerust af! En ook als je niet per se zin hebt om je mening te delen, zijn er mogelijkheden. Zoals gezegd kunnen we bijvoorbeeld hulp gebruiken bij het onderhouden van onze sociale media.