Inname openbaar domein

 Wat?

Burgers, verenigingen en bedrijven kunnen een toelating aanvragen voor de tijdelijke bezetting van het openbaar domein bij de gemeente.  

Het openbaar domein wordt als ingenomen beschouwd zodra het normale en gewone gebruik door voetgangers of voertuigen gedeeltelijk of tijdelijk verhinderd of belemmerd wordt. Bijvoorbeeld voor bouw-, afbraak-, wederopbouw-, herstellings-, verbouwings-, schilder-, verhuis-, leverings- en andere werken.  

Voor het plaatsen van containers, wegsignalisatie of afsluitingen en/of toelating tot uitvoering van de werken moet je een vergunning hebben.

Kostprijs:

Bezetting openbaar domein: 

Er wordt een retributie gevestigd voor het bezetten van openbaar domein met afsluitingen, kranen, stellingen, werfketen, bergingen, en dergelijke, tegen een tarief van € 0,60 per m²/dag vanaf de 4de dag.  

Een signalisatievergunning aanvragen kan bij de gemeente.

Aanvraag inname openbaar domein - parkeerverbod