Jeugdraad Zwevegem

De gemeentelijke jeugdraad geeft advies aan het gemeentebestuur omtrent jeugdzaken en ondersteunt het jeugdwerk in Zwevegem. 

Het klein overleg (K.O.) komt tweemaandelijks samen. Op onze agenda staat onder andere de controle van ingediende subsidieaanvragen, het plannen van vorming voor het jeugdwerk, de nacht van de jeugdbeweging, de ondersteuning van het jeugdwerk, de uitleendienst, discussies en adviezen ter attentie van het lokaal bestuur over jeugdthema's.

De algemene vergadering (A.V.) komt vier keer per jaar samen. Hier komen wijzigingen in subsidiereglementen aan bod, kan je vragen stellen en je mening geven omtrent het Zwevegemse jeugdbeleid.

Secretariaat

Blokkestraat 29 bus 1| 8550 Zwevegem
Tel. 056 76 59 80
E-mail: annelies.staelens@zwevegem.be

VIP's van de jeugdraad

Jo De Brie | Koutermanstraat 18 | 8550 Zwevegem | 0493 59 12 48 | jodebrie@gmail.com
Jolyne Demets | Rozendreef 21 | 8550 Zwevegem | 0471 65 86 55 | jolyne.demets@hotmail.com