Project Kappaertsite werkt met de Open Oproep

Zwevegem kiest ervoor om voor het project op de Kappaertsite te werken met de Open Oproep. Dit is een procedure waarbij we een beroep kunnen doen op de expertise van de Vlaamse Bouwmeester en zijn ervaren team, en waarbij niet één maar meerdere ontwerpteams aan de slag gaan. Naast de invulling van de ruimtelijke behoeften helpen zij de gemeente om ook de maatschappelijke ambities te realiseren.

De Open Oproep is een soort wedstrijd. Nationaal en internationaal worden architecten en ontwerpers opgeroepen om zich kandidaat te stellen. In maart zal een jury, bestaande uit de Vlaams Bouwmeester, een externe adviseur met expertise in scholenbouw en een delegatie vanuit de gemeente, drie ontwerpteams selecteren die een ontwerp voor de campus mogen ontwikkelen.

Eind april krijgen deze ontwerpers een uitgebreide toelichting over de huidige site: onze ambities, het gewenste bouwprogramma, de bezorgdheden en inspirerende voorbeelden. Het programma wordt opgenomen in een projectdefinitie.

Begin september krijgen we 3 verschillende ontwerpen te zien. Daaruit zal de jury, bestaande uit medewerkers, mandatarissen, externe adviseurs en de Vlaamse Bouwmeester, het ontwerp kiezen dat het best aansluit bij de noden en wensen van onze gemeente. Na goedkeuring door de gemeenteraad, zal het winnend ontwerp nog verder verfijnd worden.

Zie ook www.vlaamsbouwmeester.be

foto van Erik Wieërs - Vlaams Bouwmeester

Wie is De Vlaams Bouwmeester?

Op 17 augustus 2020 nam Erik Wieërs de functie van Vlaams Bouwmeester op. De centrale missie van het bouwmeesterschap is het bevorderen van de architectuurkwaliteit van de gebouwde omgeving.

De Bouwmeester en zijn team begeleiden publieke opdrachtgevers bij het ontwerpen en realiseren van gebouwen, publieke ruimte, landschap en infrastructuur.

Daarnaast draagt de Vlaamse Bouwmeester bij tot visievorming en reflectie inzake architectuurkwaliteit, kwaliteitsvol ontwerpen en bouwen in de hedendaagse samenleving. De Bouwmeester treedt op als adviseur van de gehele Vlaamse Regering.