Timing van het project Kappaertsite

Hieronder vind je de algemene timing van de realisatie van de Kappaertsite. Deze timing zal geregeld bijgestuurd en verfijnd worden. 

 

13/07/2020-15/04/2021

(VOORBEREIDING) OPEN OPROEP - WEDSTRIJDFASE

 

13/07/2020

Keuze locatie Kappaertsite + wedstrijd via Open Oproep (Gemeenteraad)

 

15/01/2021

Publicatie Open Oproep van Vlaams Bouwmeester

 

29/03/2021 Selectie ontwerpers

 

16/04/2021 - 30/11/2021

MASTERPLAN - VOORONTWERP

 

26/04/2021

Briefing van de ontwerpers 

 

24/09/2021

Presentatie aan gunningscommissie

 

09/11/2021

Toewijzen opdracht (CBS)

 

   

 

01/12/2021 - 31/12/2022

DEFINITIEF ONTWERP - STEDENBOUWKUNDIG DOSSIER - UITVOERINGSDOSSIER

 

2/12/2021

Opmaken definitief ontwerp

 

31/08/2022

Indienen bouwvergunning

 

31/12/2022 Aanbestedingsklaar dossier 

 

01/01/2023 - 30/06/2023

AANBESTEDING

 

01/01/2023 Aanbesteding en prijszetting aannemers

 

02/05/2023 Nazicht offertes  
18/07/2023 Gunning aanbestedingsdossiers (CBS)  

16/10/2023 - 31/12/2024

UITVOERING EN WERFOPVOLGING

 

16/10/2023 Aanvang van de werken ruwbouw

 

01/04/2024 Technieken en binnenwerken  

01/01/2025 - 30/09/2025

INGEBRUIKNAME

 

07/04/2025

Ingebruikname door vakantiewerking 

22/04/2025

Ingebruikname DKO

 

01/09/2025 Ingebruikname door Klim-Op