Partners

TRANSFO ZWEVEGEM, waar energie troef is!

Van elektriciteitscentrale tot avonturen- en evenementensite

Langs het kanaal Bossuit-Kortrijk ligt de voormalige elektriciteitscentrale van Zwevegem. Deze monumentale industriële erfgoedsite met een oppervlakte van negen hectare, tevens als monument beschermd, is omgevormd tot “mice- en evenementencentrum” en centrum voor avontuurlijk sporten.

Bij de restauratiewerken en het inbrengen van de nieuwe functies, is het grootste respect getoond voor het behouden van de unieke atmosfeer van een grootschalige industriële locatie.

Transfo wordt ook een "Zero-impact/voetafdrukzone": een site waar je naartoe kunt gaan en vertrekken zonder een ecologische voetafdruk na te laten. De site wordt een proeftuin voor slimme energiesystemen:

  • De installatie van zonneparking
  • Een laadpaal voor elektrische auto’s
  • Batterijopslag

Website: www.transfozwevegem.be
Contact en info: cultuur@zwevegem.be
Avontuurlijk sporten: Oenanthe – www.oenanthe.be
Duiktank: info@duiktank.bewww.duiktank.be


IMOG

Duurzaam leven

Duurzame ontwikkeling, duurzame samenleving, duurzame industrie en duurzame landbouw. We worden er slag om slinger mee geconfronteerd, maar wat betekent het begrip ‘duurzaamheid’ nu eigenlijk?

Duurzame ontwikkeling is een concept waarin ecologische, economische en sociale belangen bij elkaar komen, voor zowel de huidige als de toekomstige generaties. Duurzame ontwikkeling is de eis om een evenwicht te vinden tussen de opgesomde drie basisconcepten. Het is een breed begrip en omvat alle ontwikkelingen – op technisch, economische, ecologisch of sociaal vlak – die bijdragen aan een wereld die efficiënter, zuiniger en op lange termijn meer continu omgaat met de aarde en de natuurlijke rijkdommen.

Een protocollaire omschrijving? Misschien, maar ook de burger kan zijn steentje bijdragen door kleine inspanningen te leveren. Composteer in je eigen tuin, laat kippen doorheen je keukenafval scharrelen, vermijd afval en gooi geen vuil langs openbare wegen, pas voor plastic boodschappentasjes, sorteer correct en spring nu en dan eens binnen in de Kringloopwinkel om een leuk cadeautje op de kop te tikken.

Website: www.imog.be
Contact en info: info@imog.be – 0800 99 827


LEIEDAL

LEIEDAL is de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen die deze streek dynamisch en duurzaam wil helpen uitbouwen tot een aantrekkelijke streek om te ondernemen, te werken, te wonen en te beleven.

Website: www.leiedal.be 
Contact en info: info@leiedal.be – 056 24 16 16


PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

Grondgebonden, gedreven en 'jeunen'

Om West-Vlaanderen nog sterker, beter en aantrekkelijker  te maken, focust het provinciebestuur als een gedreven aanjager vanaf 2018 op haar grondgebonden opdrachten.

Onze waardevolle West-Vlaamse grond verdient respect, met een duurzaam gebruik van de schaarse en dus waardevolle ruimte: leefbare woonkernen, goed uitgeruste bedrijventerreinen, voldoende landbouwgrond, waardevolle natuur, droge voeten en duurzame energie. Als een ervaren regisseur en bouwheer zorgt het provinciebestuur dat natuur, grond en water optimaal gebruikt worden, zodat onze provincie verder kan groeien.

Hard werken en voortdoen, het zit in het DNA van de West-Vlaming. Het ondernemen maakte van onze provincie een welvarende regio. Een gunstig bedrijfsklimaat, professionele opleidingen, stimulansen voor starters en groeikansen voor land- en tuinbouw, stellen onze welvaart veilig. Om het ondernemerschap naar een nog hoger niveau te tillen brengt ons provinciebestuur economische en technologische partners samen en verdedigt ze de belangen van onze ondernemers, zowel nationaal als internationaal.

West-Vlamingen zijn levensgenieters. ‘Jeunen’ en gastvrijheid gaan hier hand in hand. Het recreatieve aanbod en de verblijfsmogelijkheden hier zijn uniek. Provinciale domeinen, fiets- en wandelroutes, oorlogsherinneringen, sterrenrestaurants, topevenementen en onze prachtige Kust bekoren iedere West-Vlaming en bezoeker. Een excellente regio, die ons provinciebestuur als ambassadeur met fierheid promoot tot ver buiten onze grenzen.

Website: www.west-vlaanderen.be
Contact & info: provincie@west-vlaanderen.be - 056 23 40 20