Landbouwafval

Als landbouwer heb je speciefieke afvalstoorten die een huisgezin of bedrijf niet heeft. De stad is niet verplicht om dit bedrijfsafval in te zamelen. Als we dit doen, moet dit tegen marktconforme voorwaarden.

Imog biedt een aantal specifieke oplossing voor de landbouwers.

Medisch afval

Op landbouwbedrijven worden niet alleen medische handelingen verricht door de dierenarts maar ook door de landbouwer. Het afval dat hieruit voortvloeit is medisch afval en moet dus ook op de voorgeschreven manier worden beheerd en afgevoerd.  Als een landbouwer zelf verzorging aan zijn dieren toedient, wordt dit beschouwd als zijn eigen bedrijfsafval en is hij zelf verantwoordelijk voor de juiste verwerking.

Bij Imog kan een speciaal recipiënt worden aangekocht voor de inzameling van dit medische afval.  Dit kost 50 euro en omvat alle transport- en verwerkingskosten. Afhaling en inleveren volle box kan gebeuren bij Imog Harelbeke of Moen.

Afvalbanden

De afvalbanden van landbouwers voor het afdekken van silo's maken geen deel uit van de wettelijke verplichtingen opgelegd aan Recytyre. Toch bieden zij een oplossing aan.

Recytyre heeft een elektronisch uitwisselingsplatform tussen de landbouwers ontwikkeld, met als doel een betere verdeling van de stocks afvalbanden tussen de landbouwers. Recytyre zich zal blijven inzetten om de initiatieven te ondersteunen en te bevorderen die bijdragen tot een voortdurende evolutie van de techniek van verwerking met als doel, op termijn, een daling van de verwerkingskosten.

meer info: www.recytyre.be