Openbare werken en infrastructuur

Openbare Werken.jpgDienst Groen en Openbare Werken (ATD)

Voor alle vragen in verband met onderhoud, aanleg en infrastructuur wegen, afwatering en riolering, grachten en waterlopen, gemeentelijk patrimonium, openbaar groen, signalisatie, waterbeheer, rationeel energiegebruik.

Je kunt steeds de stand van zaken van enkele grote en ingrijpende openbare werken volgen in het Infopunt onder de rubriek "Openbare Werken".