Leegstand: vermoeden, akte heffing en vrijstelling

In Vlaanderen verkeren heel wat woningen en gebouwen in slechte staat door langdurige leegstand of verwaarlozing. Vaak ook zijn ze niet langer geschikt voor bewoning of zelfs volledig onbewoonbaar. Om te voorkomen dat dergelijke woningen en gebouwen verloren zouden gaan voor de woningmarkt, houdt de Vlaamse overheid een inventaris bij van deze panden. De eigenaars van dergelijke panden worden belast met een heffing. Zo wil de Vlaamse overheid hen ertoe aanzetten deze panden weer beschikbaar te maken voor bewoning en storende leegstand en verwaarlozing ongedaan maken.

 

Gebouwen en woningen die ernstige storende uiterlijke tekenen van verval vertonen, kunnen als verwaarloosd geïnventariseerd worden.

 

Als een woning of gebouw als leegstaand of verwaarloosd wordt geïnventariseerd, zal de eigenaar een heffing moeten betalen. Zodra het pand meer dan twee jaar op de inventaris staat, moet er jaarlijks betaald worden tot het pand uit de inventaris wordt geschrapt. Bovendien komen de woningen die op de inventaris staan in aanmerking voor het recht van voorkoop.

 

De eigenaar moet zelf om een schrapping uit de inventaris vragen. Hiervoor moet hij bewijzen dat de woning al zes maanden weer bewoond is, of het gebouw al zes maanden voor meer dan de helft van de oppervlakte wordt gebruikt.

 

Reglement opname leegstand

Reglement heffing leegstand

 

 

 

Indien je hiervoor een afspraak wenst te maken: 

 

Afspraak maken