Lokaal Overleg Kinderopvang Zwevegem

Het Lokaal Overleg Kinderopvang adviseert het gemeentebestuur inzake kinderopvang.

De raad bestaat uit vertegenwoordigers van de aanbodzijde, vertegenwoordigers van de vraagzijde en de lokale beleidsactoren.
Het secretariaat wordt waargenomen binnen de dienst samenleving.

De algemene vergadering gaat steeds op een woensdag door in het Gemeentepunt om 19 uur.
Dit zijn de data voor 2023:

  • De datum is nog niet bekend.

Doelstellingen van deze gemeentelijke adviesraad zijn:

  • Behandelen van alle aangelegenheden die op het plaatselijk vlak, rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op kinderopvang.
  • Beraadslagen over en zich uitspreken over de wijze waarop initiatieven rond kinderopvang moeten worden genomen, aangemoedigd, ondersteund of uitgewerkt.
  • De mogelijkheden van kinderopvang in kaart brengen, oplossingen zoeken voor tekorten, de kwaliteit van het aanbod bespreken en informeren over het aanbod.
  • De samenwerking bevorderen op het gebied van kinderopvang en coördinerend optreden tussen de diverse organisaties die initiatieven ontwikkelen met betrekking tot kinderopvang.
  • Advies verstrekken op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief.
  • In samenwerking met het gemeentebestuur een lokaal beleidsplan kinderopvang ontwikkelen en jaarlijks een verslag opmaken over en evalueren van de lokale opvangsituatie.

Voorzitter: Ann Opsomer
Secretaris: Griet Vandeburie  
Dienst samenleving